دستگاه نواربر کاتری  که برای تسریع و تسهیل کار برش استفاده میشود توسط گروه ماشین سازی صنعت تک در مدل های مختلف  بسته به نیاز کاربر طراحی و ساخته میشود.مدل های  تولیدی شامل:

۱-دستگاه نواربر دستی(تیغه اهرمی و برش و اندازه گیری دستی با پیچ تنظیم اندازه گیری)

۲-دستگاه نواربر نیمه اتومات(حرکت سانتی متر اتومات و تیغه برش دستی)

۳-دستگاه نواربر تیغه گرد اتومات(مراحل برش و اندازه گیری اتومات میباشد)

بازدید: 1184

    حالا تماس بگیرید